м. Вінниця, вул. Маяковського, 138 mlcentr@ukr.net Реєстратура (0432) 65-11-13 Телефон довіри Клініки 27-33-85

Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології з ліжками для невиношування

Контактний телефон відділення 65-11-29

Завідуюча відділенням патології вагітності та екстрагенітальної патології з ліжками для не виношування – Бардаш Леся Юріївна – лікар акушер–гінеколог , перша кваліфікаційна категорія.

Старша акушерка – Матвійчук Юлія Володимирівна, перша кваліфікаційна категорія.

У відділенні працює 2 лікаря акушер-гінеколога:

 • Зелена Галина Володимирівна, лікар вищої категорії.
 • Саврацька Вікторія Вікторівна, лікар другої категорії.

Лікар-терапевт:

 • Щенявська Інна Володимирівна, лікар-спеціаліст.

Акушерки:

 • Шулькевич Ольга Дмитрівна, вища категорія.
 • Білаш Валентина Андріївна, друга категорія.
 • Доскоч Наталья Петрівна, друга категорія.
 • Крива Діана Семенівна, без категорії.

Сестра – господиня:

 • Судома Любов Миколаївна.

Молодші медичні сестри:

 • Сич Леся Миколаївна.
 • Солонько Тетяна Миколаївна.
 • Соболєва Тетяна Михайлівна.
 • Слободяник Анна Степанівна.
 • Проценко Марія Миколаївна.
 • Костюк Галина Миколаївна.
 • Стасюк Ірина Іванівна.

Відділення спеціалізується на проблемах невиношування вагітності, ускладнень вагітності, екстрагенітальної патології, надає перинатальну допомогу жінкам м. Вінниця в терміні гестації від 22 тижнів до 34 тижнів та вагітним жіночої консультації КНП «ВМКЛ«ЦМ та Д» в терміні більше 22 тижнів.

Відділення працює в умовах цілодобового стаціонару в обсязі, передбаченому для ІІ рівня перинатальної допомоги. Протягом року обслуговується приблизно 1600-1700 вагітних.

Надання консультативної допомоги вагітним з перинатальною патологією, вродженими вадами розвитку плода з метою визначення терміну способу та місця розродження, консультування здійснюється перинатальним консіліумом з формуванням особистого підходу до кожної родини та плоду як пацієнта.

Перелік медичних показів для направлення до Перинатального центру:

Акушерська патологія:

 • Передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-34 тижні.
 • Передчасні пологи у терміні 22-34 тижні.
 • Прееклампсія важкого ступеню в терміні 22-34 тижні (на розродження).
 • Багатоплідна вагітність (трійня, двійня (монохоріальна, моно-діамніотична, ускладнена багатоплідна вагітність).
 • Передлежання плаценти в терміні 22-34 тижні вагітності.
 • Вагінальна кровотеча (за відсутності показань до невідкладного розродження) після надання необхідної невідкладної медичної допомоги в терміні 22-34 тижні вагітності.
 • Ізоімунні конфлікти під час вагітності з титром антитіл більше 1:32 .
 • ЗВУР плода III ступеню
 • Інвазійна інфекція, спричинена стрептококом групи В (СГВ) (неонатальним сепсисом) у попередньо народженої дитини;
 • Виражене прогресуюче багатоводдя;
 • Виражене прогресуюче маловоддя.
 • Екстрагенітальна патологія у вагітних, які потребують дострокового розродження в терміні вагітності 22-34 тижні: серцево-судинні захворювання, серцево-судинна недостатність 0 або I ступеня.
 • Ендокринна патологія без істотного порушення функціонального стану відповідної залози.
 • Захворювання нирок без порушення функції та без артеріальної гіпертензії.
 • Захворювання гепатобіліарної системи без порушення функції печінки.
 • Доброякісні новоутворення без істотних клінічних проявів.
 • Неврологічна патологія (за наявності висновку спеціаліста щодо відсутності показань до направлення на III рівень).
 • Легеневі захворювання без дихальної недостатності.
 • Доброякісні захворювання системи крові (за винятком патології системи згортання крові).
 • Стани плода ;
 • Необхідність проведення інвазивної та неінвазивної пренатальної діагностики, які відсутні у пологодопоміжних закладах МКПБ №1,2.
 • Вроджені вади розвитку плода, які потребують постнатального лікування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

У відділенні цілодобово працює фетальний монітор, середній персонал та лікарі володіють методикою запису КТГ та оцінки його результатів.

Пацієнткам нашого відділення проводиться ультразвукове обстеження плоду: фотометрія, оцінка, біопрофілю плоду, доплерометрія фето-плацентароного комплексу, трансвагінальна цервікометрія включно із наявністю акушерського песарію у пацієнтки.

У відділенні застосовують усі дозволені клінічними протоколами методи індукції пологів.

Пацієнтки консультуються співробітниками кафедри акушерства та гінекології ВНМУ ім..М.І.Пирогова, проф. Дзісь Н.П. головним лікарем, к.м.н Присяжнюком В.П, проф.. заступником головного лікаря з медичної частини Чечугою С.Б., зав відділенням недоношених та хворих новонароджених Шовкопляс Н.А., за показами лікарями суміжних спеціальностей. Лікувально-діагностичний процес здійснюється на основі локальних протоколів, що оновлюються кожні три роки та за основу беруться рекомендації міжнародних авторитетних організацій з питань акушерства, гінекології, перинатології, медицини плода, анестезіології.

Усі пацієнтки мають можливість працювати з медичним психологом закладу Соловей С.В.

Лікарі відділення підвищують кваліфікацію шляхом відвідування міжнародних конференцій, проходять тренінги з надання невідкладної допомоги на базі стимуляційного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Відділення розраховано на 30 ліжок та обіймає площі другого поверху будівлі пологового будинку.