Внесемо ремарку до пренатальної діагностики:

Що ж означає – І комбінований скринінг, в якому терміні проводиться, на чому базується, методика його проведення, його значення.

– слово перекладається, як

«просіювання», розподіл на групи: низького, середнього, високого ризику по розповсюдженій хромосомній патології (хв. Дауна, Едвардса, Патау) та деяких акушерським ускладненням (ЗВУР, прееклампсії, передчасним пологам).

– проводиться в терміні вагітності 11 тижнів + 1 день – 13 тижнів + 6 днів. Всі етапи скринінгу проводяться в один день.

– базується на вимірі антропометричних даних (вага, зріст), зборі анамнезу ( виявлені хвороби нирок, цукровий діабет, антифосфоліпідний с-м, перебіг попередніх вагітностей,…), слідуючим етапом є УЗД обстеження : основними скринінгоми маркерами є оцінка – товщини комірцевого простору, наявність і довжина носових кісточок, наявність та кровотік у венозній протоці , та оцінка кровотоку через тристулковий клапан. Для можливості розрахунку ризику прееклампсії (ускладнення яке виникає під час вагітності та проявляється підвищенням артеріального тиску,…..) – вимірюються кровотоки в маткових артеріях. Для розрахунку ризику передчасних пологів проводиться вимірювання довжини шийки матки.

Та далі з послідуючою оцінкою анатомії плода, стану хоріона,…

– наступним етапом є здача натще біохімічного аналізу крові ( маркери білку РАРР та ХГЧ).

І завершальним етапом є розрахунок індивідуального ризику за програмою Astraia (Фонд медецини плода, Великобританія), розрахунок може провести лікар, який має ID номер виданий Фондом медицини плода, після проходження щорічної сертифікації та має дозвіл на проведення скринінгового обстеження.

– отриманий результат не є діагнозом, а ризиком.

Потрапивши в групу низького ризику ( 1:1000 та <) не потребують послідуючого дообстеження. Вагітні, які потрапили у групу середнього ризику (1: < 1000),скеровуються на проходження ІІ комбінованого скринінгу. Вагітні, які потрапили у групу високого ризику (1:<250 по хв. Дауна та 1:<100 по хв. Едвардса та Патау) згідно наказу МОЗ України 685 та 641/84 скеровуються на проведення інвазивної діагностики, що є діагностичним методом з встановленням каріотипу плода та розробленням послідуючої тактики ведення вагітної.

Виявлені ризику по акушерським ускладненням (Затримці внутрішньоутробного розвитку плода, прееклампсії, передчасним пологам) дає можливість їх профілактувати та зберегти життя та здоров’я малюка!

Чекаємо на Вас!! ❤️

ВМКЛ «Центр матері та дитини»

ЖК тел. 65-11-25