Оголошується конкурс на зайняття посади Медичного директора комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади

Медичного директора комунального некомерційного підприємства

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»

Оголошується конкурс на зайняття посади Медичного директора комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини», наказ КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» від 17.03.2021 року № 58 «Про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Скорочене найменування українською мовою: КНП «ВМКЛ «ЦМтаД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138, поштовий індекс – 21019.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Статут комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» затверджено рішенням сесії міської ради від 30.08.2019 р. № 1891 (Статут додається).

Структура підприємства :

 • Адміністративно-управлінський персонал;
 • Господарсько-обслуговуючий персонал
 • Анестезіологічне відділення та палати інтенсивної терапії для жінок
 • Аптека
 • Бухгалтерія
 • Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики
 • Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії для дітей
 • Відділення гінекології з малоінвазивними операціями
 • Відділення інтенсивної терапії та виходжування недоношених та хворих новонароджених
 • Відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології з ліжками для невиношування
 • Відділення патології новонароджених
 • Відділення постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування недоношених
 • Відділення сумісного перебування матері та новонародженого
 • Діагностичне відділення
 • Жіноча консультація з денним стаціонаром
 • Консультативно-діагностичний блок
 • Лікувально-реабілітаційне відділення
 • Операційний блок
 • Педіатричне відділення молодшого дитинства
 • Педіатричне відділення старшого дитинства
 • Перинатальний центр ІІ рівня
 • Пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і приймальним блоком
 • Приймальне відділення
 • Амбулаторно-діагностичне відділення
 • Алергологічний кабінет
 • Гастроентерологічний кабінет
 • Гінекологічний кабінет
 • Дерматовенерологічний кабінет
 • Дитяча хірургія одного дня
 • Ендокринологічний кабінет
 • Імунологічний кабінет
 • Кабінет інфекційних захворювань
 • Кабінет катамнестичного спостереження
 • Кардіоревматологічний кабінет
 • Клініка, дружня до молоді
 • Клініко-діагностична лабораторія
 • Лабораторний блок
 • Молочна кухня
 • Неврологічний кабінет
 • Нефрологічний кабінет
 • Отоларингологічний кабінет
 • Офтальмологічний кабінет
 • Урологічний кабінет
 • Реєстратура
 • Харчоблок
 • Централізована стерилізаційна

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 19.03.2021 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 02.04.2021року

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

21019, місто Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138, приміщення адміністративної будівлі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Особисто подати документи можна щовівторка та щочетверга з 15.00 до 18.00 год. у відділі кадрів за вказаною вище адресою.

Суттєво: У випадку надіслання заяви із документами поштою, у графі отримувача необхідно зазначити:

«Кому: Директору КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини», Голові Конкурсної комісії – Присяжнюку Володимиру Петровичу».

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0432) 65-11-36

е-mаіl: mlcentr@ukr.net

(тема: Конкурс на Медичного директора).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 1. письмова мотиваційна заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за встановленою формою, згідно з додатком 1 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора (додається);

 2. копія паспорта громадянина України;

 3. резюме у довільній формі;

 4. автобіографія;

 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь(за наявності), вчене звання(за наявності), кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 6. згода на обробку персональних даних за встановленою формою, згідно з додатком 2 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора (додається);

 7. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою згідно із додатком 4 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади Медичного директора (додається).

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи: 5 років за основною лікарською спеціальністю.

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці Медичного директора Підприємства:

Умови оплати праці Медичного директора визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.

Інформація щодо конкретних умов оплати праці надається додатково.