Оголошення

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади

Завідувача відділення сумісного перебування матері та новонародженого Перинатального центру комунального некомерційного підприємства

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»

Оголошується конкурс на зайняття посади Завідувача відділення сумісного перебування матері та новонародженого Перинатального центру комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини». наказ КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» від 28.01.2021року №29 «Про проведення конкурсу на зайняття посади Завідувача відділення сумісного перебування матері та новонародженого КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Найменування підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Скорочене найменування українською мовою:

КНП «ВМКЛ «ЦМтаД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження:

Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138, поштовий індекс – 21019.

Основні напрями його діяльності:

код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 01.02.2021 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 12.02.2021 року

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

21019, місто Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138,приміщення адміністративної будівлі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Особисто подати документи можна щовівторка та щочетверга з 15.00 до 18.00 год. у відділі кадрів за вказаною вище адресою.

Суттєво: У випадку надіслання заяви із документами поштою, у графі отримувача необхідно зазначити:

«Кому: Директору КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини», Голові Конкурсної комісії – Присяжнюку Володимиру Петровичу».

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0432) 65-11-36

е-mаіl: mlcentr@ukr.net

(тема: Конкурс на Завідувача відділення).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

  1. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

  2. копія паспорта громадянина України;

  3. резюме у довільній формі;

  4. автобіографія;

  5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника структурного підрозділу підприємства охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

  6. згода на обробку персональних даних.

Вимоги до претендента:

Вища медична освіта.

Стаж роботи: 5 років за основною лікарською спеціальністю «Неонатологія».

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці Завідувача відділення:

Умови оплати праці визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.

Інформація щодо конкретних умов оплати праці надається додатково.