Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади Завідувача жіночої консультації з денним стаціонаром

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття посади

Завідувача жіночої консультації з денним стаціонаром

комунального некомерційного підприємства

«Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»

Оголошується конкурс на зайняття посади Завідувача жіночої консультації з денним стаціонаром комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини». Наказ КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» від 20.04.2021року №69 «Про проведення конкурсу на зайняття посади Завідувача жіночої консультації з денним стаціонаром КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Найменування підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Скорочене найменування українською мовою:

КНП «ВМКЛ «ЦМтаД».

Юридичне та фактичне місце знаходження:

Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138, поштовий індекс – 21019.

Основні напрями його діяльності:

код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 26.04.2021 року

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 14.05.2021 року

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

21019, місто Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138, приміщення адміністративної будівлі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини».

Особисто подати документи можна щовівторка та щочетверга з 15.00 до 18.00 год. у відділі кадрів за вказаною вище адресою.

Суттєво: У випадку надіслання заяви із документами поштою, у графі отримувача необхідно зазначити:

«Кому: Директору КНП «Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини», Голові Конкурсної комісії – Присяжнюку Володимиру Петровичу».

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0432) 65-11-36

е-mаіl: mlcentr@ukr.net

(тема: Конкурс на Завідувача відділення).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

  1. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

  2. копія паспорта громадянина України;

  3. резюме у довільній формі;

  4. автобіографія;

  5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь(за наявності), вчене звання(за наявності), кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника структурного підрозділу підприємства охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

  6. згода на обробку персональних даних.

Вимоги до претендента:

Вища медична освіта.

Стаж роботи: 5 років за основною лікарською спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці Завідувача відділення:

Умови оплати праці визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.

Інформація щодо конкретних умов оплати праці надається додатково.