• mlcentr@ukr.net
  • м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142

Клініко–діагностична лабораторія

Контактний телефон – 65 1121, ІІ поверх пологового будинку

Завідувач КДЛ – Колосовська Ірина Олександрівна
лікар–лаборант вищої кваліфікаційної категорії

Старший лаборант – Шмалій Людмила Петрівна
фельдшер-лаборант вищої кваліфікаційної категорії.

В лабораторії працює 2 лікаря – лаборанта та 1 біолог, 9 фельдшерів – лаборантів:

  • Білаш Світлана Володимирівна – лікар – лаборант І категорії
  • Гілязетдінова Олена Миколаївна – лікар–лаборант ІІ категорії
  • Вовк Лілія Михайлівна – біолог (без категорії)

Кількість лабораторних тестів, які виконуються в клініко – діагностичній лабораторії, становить більше 330 тис. на рік.

Клініко – діагностична лабораторія (КДЛ) є структурним підрозділом КНП «ВМКЛ «ЦМтаД». Відділи КДЛ: загальноклінічний, біохімічний, паразитологічний, імунологічний.

У клініко – діагностичній лабораторії виконуються дослідження за наступними напрямами:

  1. Загальноклінічні дослідження: Сеча (загальний аналіз сечі, мікроскопія осаду, дослідження на кетонові тіла, білірубін, аналіз сечі за Нечипоренко, за Зимницьким, добова сеча на цукор, білок);
    Рідини із серозних порожнин (визначення фізико-хімічних властивостей, мікроскопія фарбованого препарату); Ліквор (визначення фізико – хімічних властивостей, цитоз, мікроскопія нативного та фарбованого препарату, біохімічні дослідження). Копрограма, яйця та личинки паразитів, найпростіші, реакція на приховану кров; Виділення сечостатевих органів (дослідження нативних та фарбованих мазків);
  2. Гематологічні дослідження: визначення гемоглобіну, ШОЕ, кількості еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, ретикулоцитів, підрахунок лейкоцитарної формули, визначення гематокритного числа, дослідження на малярійні плазмодії та LE – клітини, осмотичної резистентності еритроцитів;
  3. Біохімічні дослідження: дослідження білкового, вуглеводного, ліпідного, водно – мінерального обмінів, активності ферментів;
  4. Імунологічні дослідження та вимірювання показників гемостазу: визначення групи крові та резус – фактору, групових– та резус – антитіл, С – реактивного білка, титру АСЛО, коагулограми крові, визначення часу зсідання крові та тривалості кровотечі.

Лабораторія має ургентну службу, яка забезпечує цілодобове виконання лабораторних досліджень. КДЛ виконує лабораторні дослідження для пацієнтів амбулаторно – діагностичного відділення, жіночої консультації, дитячого стаціонару та акушерсько – гінекологічного стаціонару та Перинатального центру.

Вимірювання в лабораторії проводяться згідно методик, затверджених діючими наказами МОЗ України, методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій до наборів реагентів. Застосування засобів вимірювальної техніки відповідає вимогам методик виконання вимірювань. Перелік показників, що визначається лабораторією, наведений в галузі атестації КДЛ.

У своїй роботі КДЛ керується чинним законодавством України, документами МОЗ України, департаменту охорони здоров’я, наказами і розпорядженнями по КНП «ВМКЛ „ЦМтаД” та Положенням про КДЛ, затвердженим головним лікарем.

КДЛ забезпечена засобами вимірювальної техніки, реагентами, реактивами, випробувальним обладнанням, допоміжним обладнанням, контрольними матеріалами, що необхідні для виконання лабораторних досліджень. Оформлення та реєстрація отриманих результатів лабораторних досліджень проводиться у затверджених МОЗ України формах медичної облікової документації.

В КДЛ функціонує система забезпечення якості лабораторних досліджень (проведення внутрішньо-лабораторного і участь у міжлабораторному контролі якості лабораторних досліджень).

Реєстратура АДВ (0432) 65-11-13, (098) 051 64 48;

Телефон довіри Клініки (0432) 27-33-85

Реєстратура Жіночої консультації (098) 851 80 82